การทุจริตคอร์รัปชัน
      “ ... การทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงของรัฐบาลหรือราชการ ผมให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด นับตั้งแต่ที่ผมเข้ามาสู่การเมือง และเคยมีโอกาสทำงานในเรื่องนี้ เช่น ผลักดันกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือที่เราเรียกว่ากฎหมายฮั้ว เพื่อทำให้การสมยอมหรือฮั้วเป็นความผิดทางอาญา สนับสนุนการทำงานขององค์กรอิสระคือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาโดยตลอด ถ้าพี่น้องประชาชนมีเบาะแสทราบกรณีการทุจริตที่ไหนอย่างไร สามารถร้องเรียนมาที่ผม หรือมาที่รัฐบาล ท่านไว้ใจใคร ร้องเรียนมาที่หน่วยงานนั้นครับ ขอยืนยันว่าจะดูแลเอาใจใส่คำร้องเรียนเหล่านี้อย่างจริงจัง ให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาให้เกิดความโปร่งใส การทำงานของผมและคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะพิจารณาทุกเรื่องด้วยความรอบคอบ ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และได้ทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีทุกท่านในเรื่องนี้ว่า เราไม่สามารถที่จะประมาทหรือปล่อยให้มีโครงการใดและมีช่องโหว่ในเรื่องการทุจริตได้เลยในยามที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ และพี่น้องประชาชนนั้นประสบกับความยากลำบาก
ที่สำคัญเราต้องการที่จะสร้างบรรทัดฐาน มาตรฐานที่ดี ธรรมาภิบาลในทางการเมือง ...”
 
คำกล่าวของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ครั้งที่ 20
วันที่ 31 พฤษภาคม 2552