พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง


 

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง ปีงบประมาณ 2561

     - ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2560

     - ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2561

 พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง ปีงบประมาณ 2560

     - ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2560

     - ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2560

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง ปีงบประมาณ 2559

     - เดือนกันยายน 2559

     - เดือนพฤศจิกายน 2558

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง ปีงบประมาณ 2558

     - เดือนกรกฎาคม 2558

     - เดือนมกราคม 2558

 

 

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]