แบบทดสอบคุณธรรม จริยธรรม


    แบบทดสอบจริยธรรมในการทำงาน
  แบบทดสอบ คุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจแค่ไหน 
 
     
   
   
   
     
     
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]